Cyfrowa grafika zawierająca frazę "Cyber Gov, Jubileuszowa 10 edycja konferencji, Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym" w nowoczesnym, eleganckim stylu. Poniżej data 22-23 maja 2024 i tarcza z sygnetem Centrum Cyberbezpieczeństwa.
·

Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa instytucji sektora publicznego – realne zagrożenia, wymogi prawne i dostępne możliwości

Tempo zmian technologicznych bywa szybsze niż metamorfoza sektora administracji publicznej. Bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT jest tutaj szczególnym obszarem, gdzie stale trzeba dbać o właściwą dynamikę działań – które dodatkowo pozostają w ścisłym związku ze zmianami po stronie obowiązującego prawa.

CyberGOV to właściwe miejsce, by rozmawiać o sprawach ważnych dla cyberbezpieczeństwa administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz o współpracy administracji nie tylko z jednostkami powołanymi do troski o cyberbezpieczeństwo, ale także innymi podmiotami i organizacjami.

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod Państwa wyzwania i potrzeby. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk, a także dialog instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora administracji publicznej w Polsce.

Chcemy dyskutować o nowych regulacjach, realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, lukach technicznych i organizacyjnych, potrzebie budowania świadomości. A przede wszystkim o możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Nad właściwym kształtem programu konferencji jak zawsze czuwa Rada Programowa, złożona przez przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej.

Więcej informacji pod adresem www.cybergov.pl

 

Cyfrowa grafika zawierająca frazę "Cyber Gov, Jubileuszowa 10 edycja konferencji, Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym" w nowoczesnym, eleganckim stylu. Poniżej logo oraz napis Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Podobne wpisy