BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:
 Krzysztof Papież
 [email protected]

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych dla osób reprezentujących i współpracujących - podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna - korespondencja e-mail