BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym także dotyczące zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) są prowadzone przez Centrum Cyberbezpieczeństwa na platformie zakupowej. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: https://cc.ezamawiajacy.pl.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan na 2022 r.
Plan na 2022 r. - aktualizacja
Plan na 2023 r.
Plan na 2023 r. - aktualizacja
Plan na 2023 r. - aktualizacja nr 2